Dzieje się. Wydarzenia roku szkolnego.

Wydarzenia szkolne roku 2017-18
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017-18 w hali sportowej szkoły podstawowej------4. września 2017r
.....
...
...
...
..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kadra

mgr Michał Kunce - Dyrektor Szkoły

Dyrektor szkoły

Nauczany przedmiot: informatyka

mgr Małgorzata Damek >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: język polski, WOS, wych. do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Mackiewicz >>> zobacz więcej

Zajmowane stanowisko: pedagog szkolny

mgr Ewa Galas >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: język polski; wychowawczyni klasy IIc

mgr Anna Maślanka >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: język polski, edukacja dla bezpieczeństwa; wychowawczyni klasy VIIb

mgr Krystyna Zięba >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: język polski; wychowawca na świetlicy; doradca zawodowy; wychowawczyni klasy IIIb

mgr Halina Magiera >>> zobacz więcej

Zajmowane stanowisko: bibliotekarz; wychowawca na świetlicy

mgr Alicja Kanik >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: matematyka, informatyka; wychowawczyni klasy IVa

mgr Zofia Wojtuszek >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: matematyka

mgr Marek Ligęza >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: historia, WOS, wychowanie fizyczne; wychowawca klasy IIb

mgr Janusz Grygierzec >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: historia, WOS, wychowanie fizyczne; wychowawca klasy IIa

mgr Katarzyna Kołaczek >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: język niemiecki 

mgr Agnieszka Trzopek >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: język angielski; wychowawczyni klasy VIIc

mgr Zbigniew Paszek >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: język angielski; wychowawca na świetlicy; wychowawca klasy IIIc

mgr Małgorzata Frączek >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: fizyka, technika, matematyka

mgr Małgorzata Dunat >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: geografia, biologia, przyroda; wychowawczyni klasy VIIa

mgr Marta Gleindek >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: chemia, biologia

mgr Aneta Piwowar >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: religia, technika

mgr Wiesław Tomaszek >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: plastyka, technika, zajęcia artystyczne; wychowawca klasy IId

mgr Maria Prostak >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: muzyka

mgr Grażyna Żurad >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne; wychowawczyni klasy IIIa

mgr Marcin Węgrzyn >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Anna Omyła >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna; wychowawca na świetlicy

mgr Roman Kubica >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

Dni wolne

Kalendarium dni wolnych!

 

Informacja dotycząca dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018. Dotyczy: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11-08-2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603). W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi wykaz dodatkowych ośmiu dni wolnych od zajęć dydaktycznych prezentuje się następująco:
• 02 stycznia 2018 (wtorek po Nowym Roku);
• 18,19,20 kwietnia 2018 (egzaminy gimnazjalne – dni wolne dla klas: pierwszej SP, czwartej SP, siódmych SP i drugich gimnazjalnych);
• 30 kwietnia 2018 (poniedziałek przed Świętem Pierwszego Maja);
• 02 maja 2018 (środa pomiędzy Świętem Pracy 1-go Maja i Świętem Narodowym Trzeciego Maja);
• 04 maja 2018 (piątek po Święcie Trzeciego Maja);
• 01 czerwca 2018 (piątek po Święcie Bożego Ciała).
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018:
• 04 września 2017 - rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018;
• 14 października 2017 – święto Komisji Edukacji Narodowej;
• 23 - 31 grudnia 2017 - zimowa przerwa świąteczna;
• 26 stycznia 2018 - koniec pierwszego semestru;
• 29 stycznia - 11 lutego 2018 - ferie zimowe;
• 29 marca - 03 kwietnia 2018 - wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc);
• 22 czerwca 2018 - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
• 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 - ferie letnie.
ŚWIĘTA PAŃSTWOWE I UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNE 2017/2018 (dni ustawowo wolne od pracy):
• 1 listopada 2017 - Wszystkich Świętych;
• 11 listopada 2017 - Święto Odzyskania Niepodległości;
• 6 stycznia 2018 - Święto Trzech Króli;
• 1 maja 2018 - Święto Pracy;
• 3 maja 2018 - Święto Konstytucji 3-go Maja;
• 31 maja 2018- Boże Ciało.
 

Podaruj szkole 1%

Podaruj 1% szkole

Informujemy Państwa, że nasza szkoła współpracuje ze "Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska", która umożliwia nam uzyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz Rady Rodziców przy Gimnazjum  im. Juliana Fałata w Bystrej.

Wzór wypełniania

Poniżej wzór graficzny prezentujący sposób dokonania wpłaty 1% za rok podatkowy 2014 na rzecz Gimnazjum im. Juliana Fałata.

>> W pozycji "Numer KRS" wpisujemy: 0000052078

>> WAŻNE! >>w pozycji "Cel szczegółowy 1%" wpisujemy: GimBystra im. J. Fałata  

>> W pozycji "wyrażam zgodę" można zaznaczyć X aby możliwe było identyfikowanie

osób, które dokonują wpłaty. 

 

Dyrekcja szkoły, pracownicy i uczniowie z góry dziękują za okazaną pomoc, która pozwoli szkole sprawniej funkcjonować i przynosić lepsze efekty.

 

Z odpisu 1% na rzecz Rady Rodziców przy Gimnazjum
im. Juliana Fałata w Bystrej za rok podatkowy 2013 wpłynęła kwota 1569,20zł.