Dni wolne

Kalendarium dni wolnych!

 

Informacja dotycząca dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020. Dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11-08-2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603). W Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi wykaz dodatkowych ośmiu dni wolnych od zajęć dydaktycznych prezentuje się następująco:
• 31 października 2019 (czwartek poprzedzający Święto Zmarłych) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych;
• 02,03 stycznia 2020 (czwartek i piątek po Nowym Roku) – dni wolne od zajęć dydaktycznych;
• 21,22,23 kwietnia 2020 (egzaminy ósmoklasisty) - dni wolne od zajęć dydaktycznych;
• 24 kwietnia 2020 (piątek po egzaminach ósmoklasisty) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych;
• 12 czerwca 2020 (piątek po Bożym Ciele) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020:
• 02 września 2019 - rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020;
• 14 października 2019 – święto Komisji Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych;
• od 23 grudnia 2019 do 01 stycznia 2020 - zimowa przerwa świąteczna;
• 13 - 26 stycznia 2020 - ferie zimowe;
• 31 stycznia 2020 - koniec pierwszego semestru;
• 09 - 14 kwietnia 2020 - wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc);
• 26 czerwca 2020 - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
• od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 - ferie letnie.
ŚWIĘTA PAŃSTWOWE I UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNE 2019/2020 (dni ustawowo wolne od pracy):
• 1 listopada 2019 - Wszystkich Świętych;
• 11 listopada 2019 - Święto Odzyskania Niepodległości;
• 6 stycznia 2020 - Święto Trzech Króli;
• 1 maja 2020 - Święto Pracy;
• 3 maja 2020 - Święto Konstytucji 3-go Maja;
• 11 czerwca 2020- Boże Ciało.