Dni wolne

Kalendarium dni wolnych!

 

Informacja dotycząca dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019. Dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11-08-2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603). W Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi wykaz dodatkowych ośmiu dni wolnych od zajęć dydaktycznych prezentuje się następująco:
• 02 listopada 2018 (Dzień Zaduszny - Zaduszki) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych;
• 10,11,12 kwietnia 2019 (egzaminy gimnazjalne – dni wolne dla klas: pierwszych SP, drugiej SP, czwartych SP, piątej SP, siódmych SP i ósmych SP);
• 15,16,17 kwietnia 2019 (egzamin ósmoklasisty - dni wolne dla klas: pierwszych SP, drugiej SP, czwartych SP, piątej SP, siódmych SP i trzecich GIM);
• 02 maja 2019 (czwartek pomiędzy Świętem Pracy 1-go Maja i Świętem Narodowym Trzeciego Maja) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019:
• 03 września 2018 - rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019;
• 14 października 2018 – święto Komisji Edukacji Narodowej;
• od 22 grudnia 2018 do 01 stycznia 2019 - zimowa przerwa świąteczna;
• 25 stycznia 2019 - koniec pierwszego semestru;
• 09 - 24 lutego 2019 - ferie zimowe;
• 18 - 23 kwietnia 2019 - wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc);
• 21 czerwca 2019 - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
• od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019 - ferie letnie.
ŚWIĘTA PAŃSTWOWE I UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNE 2018/2019 (dni ustawowo wolne od pracy):
• 1 listopada 2018 - Wszystkich Świętych;
• 11 listopada 2018 - Święto Odzyskania Niepodległości;
• 6 stycznia 2019 - Święto Trzech Króli;
• 1 maja 2019 - Święto Pracy;
• 3 maja 2019 - Święto Konstytucji 3-go Maja;
• 20 czerwca 2019- Boże Ciało.