Kadra

mgr Michał Kunce - Dyrektor Szkoły

Dyrektor szkoły

Nauczany przedmiot: informatyka

mgr Małgorzata Damek >>> zobacz więcej

Zajmowane stanowisko: wicedyrektor szkoły
Nauczany przedmiot: język polski

mgr Małgorzata Mackiewicz >>> zobacz więcej

Zajmowane stanowisko: pedagog szkolny;
Nauczany przedmiot: doradztwo zawodowe;

mgr Ewa Galas >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: język polski

dr Halina Magiera >>> zobacz więcej

Zajmowane stanowisko: bibliotekarz;
Nauczany przedmiot: język polski;
Wychowawczyni klasy Vb

mgr Anna Maślanka >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna; edukacja dla bezpieczeństwa; wychowawca na świetlicy; 
Wychowawczyni klasy Ia

mgr Alicja Kanik >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: matematyka, informatyka

mgr Małgorzata Frączek >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: fizyka, matematyka;
Wychowawczyni klasy VIa

mgr Marek Ligęza >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: historia, wychowanie fizyczne; wychowanie do życia w rodzinie;
Wychowawca klasy VIIc

mgr Janusz Grygierzec >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: historia, WOS, wychowanie fizyczne; wychowanie do życia w rodzinie;
Wychowawca klasy VIIa

mgr Katarzyna Kołaczek >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: język niemiecki, technika; wychowawca na świetlicy;
Wychowawczyni klasy VIIIa

mgr Agnieszka Trzopek >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: język angielski; wychowawca na świetlicy;

mgr Zbigniew Paszek >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: język angielski;
Wychowawca klasy Va

mgr Małgorzata Dunat >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: geografia, biologia;
Wychowawczyni klasy VIIb

mgr Marta Gleindek >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: chemia, biologia; wychowawca na świetlicy;
Wychowawczyni klasy VIIIb

mgr Aneta Piwowar >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: religia

mgr Grażyna Żurad >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Marcin Węgrzyn >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Anna Omyła >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna; wychowawca na świetlicy;
Wychowawczyni klasy IIIa

mgr Beata Kunicka >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna; wychowawca na świetlicy;
Wychowawczyni klasy IIa

mgr Magdalena Bury >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna; wychowawca na świetlicy;
Wychowawczyni klasy IIb

mgr Wiesław Tomaszek >>> zobacz więcej

Nauczane przedmioty: plastyka; wychowawca na świetlicy;

mgr Maria Prostak >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: muzyka

mgr Iwona Greń >>> zobacz więcej

Nauczany przedmiot: zajęcia rewalidacyjne;